HälsaSjukdomar och tillstånd

Externa tecken på autism hos barn 2 år

Små barn är så charmiga! Det är glädjen hos föräldrar att bara barn blir ofta sjuka, och det är okej om barnläkaren endast lägger relativt ofarliga diagnoser - ARD eller ARVI. Tyvärr är sjukdomen annorlunda, och många är ganska allvarliga, speciellt om man observerar något som inte är rätt i senare skeden, när processen redan har gått för långt. Men vissa listiga patologier kan erkännas under de första åren av livet. Ju tidigare en sjukdom är "fångad", ju mer barnet har en chans att anpassa sig till det moderna livet. Om föräldrar har märkt tecken på autism hos barn 2 år, var inte panik och skräm inte barnet. Ja, det här är inte positiva signaler, men de är inte kritiska. Ett barn kan bara ha några avvikelser, vilket kan övervinnas genom att hantera en kompetent pedagogisk psykolog.

Hur så visar det sig?

För varje mamma är hennes barn det enda och unika, men situationen när en baby är född en patient, tar föräldrarna det svårt. Många människor tänker på att vägra barnet och därmed ta bort ansvaret från sina axlar.

Men en medfödd sjukdom är inte alltid en dom! Särskilt om du känner igen sjukdomen i tid (i vårt fall kommer det första tecknet vara de ljusa tecknen på autism hos barn 2 år).

Det bör noteras att arten av denna sjukdom fortfarande är ett mysterium för mänskligheten. Det finns hundratals hypoteser, men ingen av dem är ett axiom och täcker inte sjukdomen i alla aspekter. Forskare kan anta att orsakerna till autism ligger i problemen med mänsklig hjärnans utveckling under embryonperioden. Kanske är riskfaktorn fluktuationerna av hormonell bakgrund. Men ofta händer det att sjukdomen kan fångas i början och så mycket som möjligt släta ut barnets anpassningsperiod. Kommer ditt barn att leva i samhället? Kommunicera med det motsatta könet? Gör vänner eller ens ha en familj? För personer med autism kan alla dessa aspekter av att vara förbjudna eller helt enkelt onödiga. Det finns inget mer hemskt för föräldrar än att titta på en baby och känna sig hjälplös. Autisten litar inte på människor, är rädd för dem, försöker avskilja sig och står ständigt på gränsen mellan den verkliga och inre uppfunna världen. Kan du få honom ut därifrån?

symtomatologi

Även om det är ledsen, men det är nödvändigt att omedelbart förstöra föräldrarnas förhoppningar och förväntningar och säga att autism är en obotlig sjukdom. Hon måste leva med henne hela sitt liv. Men i 95% av fallen kan du känna igen tecken på autism hos barn 2 år och ännu tidigare. Varför är det viktigt att identifiera problemet på ett tidigt stadium? Faktum är att det här är en psyko-emotionell sjukdom som fortskrider om den inte behandlas i tid. Ett barn kan lägga sig bakom i den intellektuella utvecklingen, stänga av från samhället, glömma de grundläggande reglerna för personlig hygien. Och det är inte hans fel, för att han bara inte vet hur man ska hantera ett sådant problem. Föräldrarnas fel är att de är i rosa glasögon och inte ger tillräckligt med stöd till barnet. Tillsammans ger moderna tekniker en realistisk chans för en autist att anpassa sig i samhället, utveckla intelligens och till och med lära sig att uttrycka sina känslor utan rädsla.

För små barn präglas av en skillnad i världens förståelse, men autistiska människor skiljer sig från vanliga barn även under de första åren av livet. Vad är autism hos ett barn? Ett foto kan inte förmedla en riktig bild. Det här barnet är försvarslöst inför världen. Han är för öppen och sårbar. Han kan inte motstå någon annans åsikt, och han har inte styrka att kämpa för en plats i solen. Autistiken är svag, och om det inte finns någon behandling, kan han genom åren helt och hållet vägra att träffas med andra människor. Många autister försöker isolera sig själva från sina egna föräldrar, även om de i de flesta fall bara släpper in dem.

För spädbarn

Så, de första tecknen på autism hos ett barn är synliga redan under det första året av livet. Det är värt att vara uppmärksam, om barnet inte utvecklar ansiktsuttryck, verkar ansiktsegenskaper frusna. Han gläder sig inte, och ansiktet speglar inte nöje. Vid nio månader, en hälsosam karapuz redan efterliknar ljud, försöker uttala enskilda ord, svarar på yttre stimuli, känner igen släktingar. Till autisten är dessa nöjen okända. Ett ett år gammalt barn som inte blåser, går inte och spelar inte roliga ljud, du ser det här är konstigt. Även i dysfunktionella familjer är friska barn nöjda med den dag som har kommit, de sipprar i solen, ler och skrattar, de älskar delikatesser. Autisten är likgiltig mot andra. De första tecknen och tecken på autism i barnet bör varna föräldrarna, men sjunka inte i panik. Från vuxna beror mycket på den här tiden. Gå mer med barnet, läs höga dikter och berättelser, sjung sånger och leka med det. Barnets märkliga reaktion kan bara vara en fantasi av fantasi, men du kan inte skriva av alla rädslor för fantasi. Rådfråga en läkare om du märker konstigt. Då kan du tacka dig själv för din vaksamhet.

Efter ett år

Vid denna tid är barnet redan tillräckligt starkt. Han känner igen sin familj, möter dem med ett leende, försöker prata. Tecken på autism hos barn på 2 år är tystnad och oförmåga att uttala tydligt korta ord. Förvånansvärt svarar ett dövbarn från födelsen med uttalade ansiktsuttryck, medan autistiken förblir lugn. Hans värld saknar färger och känslor, men det här är den mest fruktbara perioden för yttre störningar. På denna ålder är barnet redo för utveckling, han kan övervinna sig och växa upp som en person som är redo att existera i samhället. Vad ska jag göra?

Först och främst bör barnet vänja sig och acceptera mammas röst, fysisk kontakt med henne, hennes lukt och värme. Alla kontakter med moderen för autisten är som helande kraft, som stimulerar den att utvecklas. Med fadern av en sådan anslutning sker det ofta inte. Förresten, det är modern som kan misstänka autism hos barn framför allt. Tidiga tecken på patologi: barnet ler inte på henne, ser inte in i ögonen, tycker inte om att vara i hennes armar; Ibland skiljer han inte ens det från andra människor, ger inte en synlig preferens i kontakt.

Till två år

Även ett helt friskt barn är medveten om sin individualitet gradvis. Först tror han uppriktigt att han är kopplad till sin mamma och faktiskt är dess fortsättning. Men vid två års ålder finns det redan några förändringar. I dessa ögonblick kan du skilja de första tecknen på autism hos barnet. 2 år är en intressant ålder, rik på upptäckter. Barn möter först medvetet och ser sönder, mottar gåvor, går kanske till dagis eller kommunicerar i alla fall med kamrater på platsen. Ta en bra titt på ditt barn. Han sitter i en hörn bok och har inget emot när hans leksaker tas bort av en annan bebis?

Det här är naturligtvis inte en anledning att överväga ditt barn sjukt. Kanske är han för blyg och blygsam. Försök spela med det själv. Kommer han till kontakten? Kan titta på dina ögon? Rör vid dig? Han är inte rädd att ta din leksak från dig? Sitt på pennorna? Alla dessa åtgärder är inneboende hos vanliga barn. Om inte ... Tala alltid med barnet. Den individs personens röst lugnar och anpassar sig till ett positivt humör. Om dina misstankar bekräftas och läkaren diagnostiserat "autism", stämmer in att barnet senare kommer att kunna identifiera sig som en separat person från dig. Försök att fatta beslut tillsammans. Hör alltid med barnet och förklara dina åtgärder. Från autisten kan inte avfärdas, omdirigera frågan, annars kommer det helt enkelt att stänga i sig. Om du summerar, då är frågan om hur man känner igen autism vid ett barn på 2 år, kan du svara på det här: lyssna på det och hör det!

Upp till fem

För älskande föräldrar är barnet alltid en bebis, men vid fem års ålder kan det kallas förskolan på ett säkert sätt. Ett barn med diagnosen "autism" är så tidigt i skolan som inte ska ges. I en högljudd klass blir han obehaglig och rädd. Om du tittade noga på hans beteende innan förstod du förmodligen hur du identifierar autism hos ett barn på 2 år: du måste förstå sin värld, hans rädsla. Barnet är verkligen rädd för den omgivande verkligheten, så gå och träffa honom i vissa saker. Låt det finnas en skola, men speciell, med små klasser, där endast 5-6 studenter, och det finns en förberedande period. Med läraren ska barnet göra vänner, annars kommer han att uppfatta skolan som stress.

Upp till två år kan symtomen på sjukdomen vara dolda, men då kan de ses, som de säger, med blotta ögat. Titta på kommunikation med kamrater. Försök hjälpa din son / dotter att anpassa sig till andra barn. Lugnar och anpassar sig till en positiv gemensam promenad med vänner som också har ett barn. Var försiktig så att du inte orsakar konflikter mellan barn. Autistisk orsakar inte brand på sig själv, men kan orsaka irritation med sitt beteende, provocera en kamrat i spel för aggression.

Hushållsvårigheter

Vi passerar från teori till övning. Vilka är de viktigaste symptomen på autism och dess tidiga diagnos hos barn? Är det verkligen nödvändigt för barnet att hålla övervakning? Ja, det är det. Autisten förstår inte sagor, kommer inte att fascineras av dem. Han uppfattar lugnt några nyheter, och hans lugn kan jämföras med likgiltighet. Det enda som verkligen tar en autistisk ut sig är ett brott mot hans personliga ordning. Autists har ett gott minne för de saker som de vill komma ihåg. De kommer ihåg detaljer om mötesarrangemang, måltidstid, regler för studerade spel och kläder som rekommenderas för olika evenemang. Autisten blir orolig om sängen ändras till en ny, det är för tidigt att stänga av nattljuset, göra ett högre ljud eller beställa pizza till middag istället för den vanliga soppan med kyckling. Vid en ålder av fem år har det intellektuella gapet mellan autism och andra barn redan märkts.

Här bör det noteras att "autist" inte är synonymt med ordet "idiot". Autism är ett brott mot hjärnans arbete, men sjukdomen är märklig. Bara en del av hjärnan kan påverkas, medan resten kommer att fungera 100% eller mer. En autist som inte kan fästa sina byxor kan lösa ekvationer i hans sinne, bevisa teorier, skriva magnifika berättelser eller rita bilder. I sin ryttare kommer det bara en punkt - komfort och möjlighet att förbli ensam. Förresten är det i vardagen lätt att identifiera autism hos barn. Tidiga tecken manifesteras i hur barnet lider ensamhet. Är det trevligt för honom? Sovar han snabbt när vuxna lämnar rummet? Är han rädd för mörkret eller röra sig? Autisten kommer inte vara rädd för oförklarliga, för det har han för få känslor. Oavsett hur förolämpande, men ett sådant barn föredrar alltid ensamhet för människans samhälle, även om det är hans föräldrar eller vänner.

Tunga former

Vad är autism hos ett barn? Ett foto kan bara förmedla essensen av sjukdomen. Det är en progressiv psyko-emotionell sjukdom som innebär en fullständig försämring av personligheten , förutsatt att den får gå på egen hand och inte motstå det även i barndomen. I de första stadierna av sjukdomen kan mildras, och även pausas. Var uppmärksam på barnets tal, hans förmåga att analysera uppgifterna, hans inställning till kläder. En allvarlig form av autism åtföljs av oförklarliga handlingar. Barnet kan känna sig generad för kläder, sträva efter att riva nakna. Han kan bli kär i oätliga saker, börja bete sig aggressivt och trovärdigt. Att sova i en autistisk är ganska instabil, för att han kan vara rädd för någonting förflutet. Men de verkliga farorna räddar inte honom. Vägledande statistik: nu för varje 90 barn föds en diagnos av "autism", men för 10 år sedan var siffrorna ganska annorlunda: 1 barn på 1 000. Forskare kan inte ge ett tydligt svar på frågan om vad som förklarar tillväxten i autismens födelsetal och hur Detta undviks.

skäl

Det är möjligt att utesluta i en villkorlig grupp alla riskfaktorer som kan prova barnets födelse med en sådan diagnos. Den första faktorn är naturligtvis genmodifieringen. Det bör komma ihåg att barnet ska planeras och önskas, annars kan unga föräldrar belöna honom med en hel massa sjukdomar som odlas på grund av gemensamt dricksbruk, drogbruk och självförtroende med kosttillskott. Med försiktighet bör man starta ett barn om en av föräldrarna har organiska skador i centrala nervsystemet, hormonella misslyckanden eller kvicksilverförgiftning.

En kritisk faktor är effekten av virus- och bakterieinfektioner, obegränsad användning av mediciner eller kemiska effekter på kvinnans kropp under graviditeten.

Det visar sig att autism är lättare att förebygga än att behandla. Även om det till exempel finns i USA finns det många metoder och program som syftar till att behandla denna patologi. Primärt är terapin baserat på att undervisa barn i vissa beteendesscenarier. En kunnig psykiater kan identifiera autism hos ett barn. Bilden är i vissa fall tillräcklig. En specialist kan hantera det enskilt eller i en grupp, men arbetet ska gå på ett komplicerat sätt, det vill säga på alla stadier av utbildningen. Lejonets andel av framgång beror på föräldrar och släktingar som kan införa barnets nödvändiga livskvalifikationer hemma. Till exempel, lektioner för att rengöra dina tänder ska göras regelbundet, det vill säga du måste lära ditt barn att gå på toaletten tillsammans. Om dagens stränga ordning bestäms, kan den inte brytas. Även under förbudet är en skarp förändring av situationen och det etablerade livsformen i huset. Du kan inte skola ett barn och höja din röst. Ett skarpt skrik kan "döda" års arbete.

Beta ängsliga "klockor"

Skrämmande är diagnosen - autism hos barn. Tecken på fotot förmedlas inte med absolut noggrannhet, men redan på distans kan du notera apati på en person, frusna ansiktsdrag, passivitet och en blickande look, lungta händer, piska. Med live kommunikation kan hörseln bryta ett tal: vuxna barn kan gå, moo eller skrika. Dessutom talar autistiken om sig själva i den tredje personen, de använder många interjections utan personliga pronomen och överklaganden. Till leksaker visar de väldigt lite intresse, för att de helt enkelt inte vet vad de ska göra med dem. Symboliska handlingar är inte intressanta för dem, eftersom abstrakt tänkande är noll. Leksaker autistiker använder icke-standard, som förresten också kan fungera som en signal för föräldrar. Till exempel kan ett barn vrida maskinens hjul och inte rulla det; Att vara intresserad bara i dockans fot, och inte hela grejen. Här hjälper så att definiera en autism i barns tecken. Bilder av autistiska barn kan också indikera stereotyp beteende. Dessa killar svävar från sida till sida, ständigt spinner något. De har också fysiska symptom som indikerar en sjukdom. Dessa inkluderar systematisk kramper, svag immunitet, irritabel tarmsyndrom och andra.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sv.birmiss.com. Theme powered by WordPress.